tagasi

EES-Ringlus ajakohastas kogumispunktide info

Seoses kohalike omavalitsuste (KOV) liitumisega vaatas EES-Ringlus üle oma elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (EES-jäätmed) kogumispunktid. Kogumispunktide omamise kohustus tuleneb jäätmeseadusest, mis näeb ette, et tootjad peavad rajama kogumispunkti igasse üle 3500 elanikuga KOV-i territooriumile. EES-Ringlus liikmeskonda kuulub üle 100 maaletooja ja tootja, kelle turuosa Probleemtooteregistris registreeritud tootjatest moodustab 77 % ja kogub kokku 74 % EES-jäätmetest.

EES-Ringlus teeb suurema osa KOV-ga koostööd, paljudega on sõlmitud leping või ühiste kavatsuste protokoll. Paljudes KOV-des tegutsemegi jäätmejaamades või mõnes teises KOV-i poolt rajatud kogumispunktis. Koostöö on olnud edukas!

Kogumispunktide ülevaatuse käigus selgus, et paljud KOV-d, kellel veel ei ole meiga koostöö kokkulepet sooviksid seda. Ka jäätmeseadus toetab seda, et KOV-d ja tootjate ühendused teeksid koostööd. Sellega seoses vaatasime üle oma lepingu ja koostasime lepingu, mis vastab tänastele vajadustele.

Kutsume ülesse kõiki KOV-e meiega ajakohastatud lepingu (uuesti) sõlmima. EES-Ringlus võtab EES-jäätmed tasuta vastu ja korraldab, et kõik EES-jäätmed saaksid nõuetekohaselt käideldud.