Artiklid

Juhend õigusaktide nõuete täitmiseks, Keskkonnaministeerium 2009

Tootjavastutus elektroonikaromu, romusõidukite, vanarehvide ning patarei- ja akujäätmete käitlemisel

Teataja, nr. 7, 10.aprill 2007. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
“Mida kujutab endast tootjavastutus? Miks luua Kaubandus-tööstuskoja juurde tootjavastutuse töörühm?”