tagasi

EL'i erinevate tootjavastutusorganisatsioonide seisukoht e-kaubanduse freerider'e ja "Blue Guide" ajakohastamise teemal

WEEE Forum koos Eucolight (valgusallikad), ETRMA (rehvid), Eucobat (patareid)  ja EXPRA (pakendid) avaldas oma seisukoha EL’i Blue Guide (ELi toote-eeskirjade rakendamise juhenddokument) muutmisprotsessi tarvis.  Ühisseisukohas juhitakse tähelepanu asjaolule, et online platvormid, ning neile täisteenust pakkuvad logistikaettevõtted, on seadme tarneahelas olulised majanduslikud üksused, ning et nad peavad võtma õigusliku vastutuse tootjavastutuskohustutse kandmises.

Kuna e-kaubandus on kasvava trendiga, siis on vajadus ajakohastada Blue Guide’i vastavate sätetega.

Loe ühisseisukohta Input on the revision of the Blue Guide .