tagasi

Muudetakse jäätmekäitlusdirektiive

18. detsembril 2017 sõlmisid Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu esialgse kokkuleppe jäätmekäitlusdirektiivide muutmiseks. Euroopa Komisjon algatas jäätmekäitlusdirektiivide muutmise 2015. aasta lõpus, eesmärgiga edendada ringmajandusele üleminekut. Kokku muudetakse kuut direktiivi, seal hulgas ka direktiivi patareide, akude ja elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta.

Täpsemalt saab lugeda Euroopa Liidu Nõukogu pressiteatest.