tagasi

Pressiteade: EL valis WEEELABEX'i parimaks keskkonnaprojektiks

Brüssel, 04.06.2014

 

Euroopa Liidu keskkonnaprojekti LIFE raames teatati neljandal juunil, et WEEELABEX on möödunud aasta keskkonnaprojektide hulgas „parimatest parim“. WEEELABEX’s töötati edukalt välja uued ka rahvusvahelisel tasandil rakenduvad, elektroonikatootejäätmete ringlussevõtumeetmetele ning ringlussevõtu sõltumatule kontrollile kohalduvad standardid. WEEELABEX tõhustab äravisatud elektroonikaseadmete (EES-jäätmete) töötlemist, sätestades ranged, kuid selged reeglid.

 

WEEELABEX, täisnimega Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence (Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kvaliteedimärgis), on WEEE Forumil (Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete foorumil) ühinenud Euroopa jäätmekogumissüsteemide raames juurutatud algatus. Foorum sätestab ühtsed reeglid elektroonikajäätmete kogumiseks, ladustamiseks, veoks, töötluseks, ringlussevõtuks ja taaskasutuseks, tagab täitmise kontrolli, rakendades vastava väljaõppega audiitoreid ning koostab aruandeid töödeldud jäätmekoguste ning saavutatud ringlussevõtutulemuste kohta.

 

Mõnedes liikmesriikides on WEEELABEX reeglitele vastav jäätmetöötlus sätestatud kohustusena. WEEELABEX’i tunnustamine võtmetähendusega projektina ringmajanduses, kus elektri- ja elektroonikaseadmete materjalid kogutakse ja töödeldakse ümber aitab veenda ka teisi liikmesriike asjaomaseid standardeid seadusesse sisse viima.

 

LIFE hindamiskomitee on märkinud, et WEEELABEX’i suunised on rakendatavad ka väljaspool Euroopat. EES-jäätmete töötlusstandardite väljatöötamisel on WEEELABEX’le viidatud nii Ameerikas, Hiinas, Jaapanis, Malaisias, Nigeerias, Keenias, Brasiilias kui Lõuna-Aafrikas.  

 

EES-jäätmete töötlejaile ja kogumissüsteemidele on sarnased EES-jäätmete käitlemis- ja töötlusstandardid kasulikud, luues kõigile võrdsed tingimused, kus sätestatud on ringlussevõtu minimaaltasand.

 

Antud aastal LIFE komitees esindatud EL liikmesriigid valivad LIFE raames aasta jooksul lõpule viidud keskkonnaprojektid. 2013. aastal tunnistati „parimatest parimaks“ kuus projekti.

 

 

http://www.weee-forum.org/weeelabex-0

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestenv2013/index.htm

http://www.weeelabex.org/