tagasi

Pressiteade: Esimene rahvusvaheline e-jäätmete päev

Laupäeval, 13. oktoobril toimub esimene rahvusvaheline e-jäätmete päev, et edendada elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutamist kogu maailmas.

E-jäätmete päeva eesmärk on tõsta üldsuse teadlikkust e-jäätmete taaskasutusest.

2018. aastal tekib maailmas hinnanguliselt 50 miljonit tonni e-jäätmeid. Pool sellest on vana tarbeelektroonika nagu arvutid, ekraanid, nutitelefonid, tahvelarvutid ja televiisorid, ülejäänud on suured kodumasinad ning kütte- ja jahutusseadmed.

Maailmas taaskasutatakse igal aastal vaid 20% e-jäätmetest. See tähendab, et aastas jõuab 40 miljonit tonni e-jäätmeid prügilatesse, põletustehastesse või müüakse riikidesse, kus puuduvad nõuetele vastavad käitlusvõimalused. Kuigi 66% maailma elanikkonnast elavad riikides, kus kehtivad e-jäätmeid reguleerivad õigusaktid. Selle tagajärjeks on tarneahelas olulise ja kriitilise tooraine kadu. Jäätmete ebaseadusliku saatmisega arenguriikidesse põhjustatakse tõsiseid tervise-, keskkonna- ja sotsiaalseid probleeme.

Siim Kiisler, keskkonnaminister: „See on oluline ja õigeaegne algatus, kuna e-jäätmete kogused suurenevad jätkuvalt ja materjalid, mida e-jäätmed sisaldavad, on olulised uute toodete valmistamiseks, et rahuldada tarbijate nõudlust uute seadmete järele. Isegi EL-is, kus ollakse juhtival positsioonil e-jäätmete taaskasutamises, kogutakse ja võetakse ringlusesse ainult 35% e-jäätmeid. Teadlikkuse tõstmise algatused, mis mõjutavad positiivselt kogumismäära, ei aita mitte ainult liikmesriikidel saavutada e-jäätmete käitlemise nõudeid, vaid aitavad arendada ka Euroopa ringmajandust.”

„Tarbijad mängivad olulist rolli e-jäätmete taasakasutuses. See saab alguse õigesse kohta ja õigetele isikutele e-jäätmete üleandmisest,” sõnas EES-Ringluse juhatuse liige Margus Vetsa. „Kasutuks muutunud elektril töötavate asjade, alatest puldiautost ja lõpetades külmkapiga, koht ei ole prügikastis või selle kõrval. Olenevalt suurusest ootavad nad ostukohta või jäätmejaama toimetamist,” lisas Vetsa.

E-jäätmete päeva eel toimus 12. oktoobril meediale pressireis Rahumäe jäätmejaama ja Eesti ainukesse elektroonikaseadmete ümbertöötlemistehasesse WeeRec OÜ.Fotovalikut WeeRec’is tehtavast näeb siit: https://www.dropbox.com/sh/g7c8qtci5wgd875/AADJFA1ps-GkhrKmR5aX8hLoa?dl=0

Rahvusvahelise e-jäätmete päeva kutsusid ellu WEEE Forum (rahvusvaheline e-jäätmete tagasivõtusüsteemide ühendus) ja nende 26 liiget, kaasatakse umbes 40 erinevat organisatsiooni 20 erinevas riigis üle maailma. Päeva eesmärgiks on tõsta avalikkuse teadlikkust ja julgustada tarbijaid e-jäätmeid taaskasutusse suunama, et suurendada seda nii sel päeval, kui ka tulevikus.

Osalevate organisatsioonide algatustega soovitakse suurendada tarbijate teadlikkust e-jäätmete taaskasutamisest. Erinevaid üritusi toimub üle maailma. Eestis käivitab WEEE Forumi liige EES-Ringlus kuuajalise teabekampaania, kutsudes inimesi kasutama kuhuviia.ee mobiilirakendust, leidmaks endale lähim koht e-jäätmete äraandmiseks.

Lisateave rahvusvahelise e-jäätmete päeva kohta: http://www.weee-forum.org/international-e-waste-day-0

 EES-Ringlus tegutseb aastast 2005 ja on loodud elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate poolt neil lasuvate tootjavastutuse kohustuste täitmiseks. Liikmeskonda kuulub cá 120 liiget.

WEEE Forum, Brüsselis asuv (asut. 2002) rahvusvaheline mittetulundusühing, kuhu kuulub 36 mittetulunduslikku tootjavastutusorganisatsiooni. Need tootjavastutusorganisatsioonid asuvad Euroopas, Austraalias ja Põhja-Ameerikas, olles kõige suurem katusorganisatsioon omasuguste seas.

2016. aastal raporteerisid WEEE Forumi liikmed 2 100 000 tonni elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumisest, nõuetekohasest käitlusest ja ringlussevõtust.

Kontakt: info@weee-forum.org. Vaata ka “15 Years On” brochure ja @ForumWeee.

Lisainfo:

Margus Vetsa, EES-Ringluse juhatuse liige

tel: 506 6100; info@eesringlus.ee

www.eesringlus.ee

www.weee-forum.org