tagasi

Pressiteade: Täna tähistatakse rahvusvahelist e-jäätmete päeva

14. oktoobril tähistatakse rahvusvaheliselt e-jäätmete päeva. E-Waste Day puhul viiakse rohkem kui 40 riigis läbi erinevaid tegevusi pööramaks avalikkuse tähelepanu elektri- ja elektroonikajäätmete taasringlusesse võtu tähtsusele.

 

Arvatakse, et 2019. aastal tekib kogu planeedil 50 miljonit tonni e-jäätmeid. Maailmas taaskasutatakse igal aastal vaid 20% e-jäätmetest. See tähendab, et aastas jõuab 40 miljonit tonni e-jäätmeid prügilatesse, põletustehastesse või müüakse riikidesse, kus puuduvad nõuetele vastavad käitlusvõimalused. Jäätmete ebaseadusliku saatmisega arenguriikidesse põhjustatakse tõsiseid tervise-, keskkonna- ja sotsiaalseid probleeme.

 

Isegi Euroopa Liidus, kus ollakse juhtival positsioonil e-jäätmete taaskasutamises, kogutakse ja võetakse ringlusesse ainult 35% e-jäätmeid.

 

Karmenu Vella, Euroopa Liidu keskkonna-, merendus- ja kalandusvolinik, selgitas rahvusvahelisele e-jäätmete päevale pühendatud videos: „Oleme jõudmas Euroopa ringmajanduse edendamise uude etappi. Selleks on Euroopa Green New Deal ehk kokkulepe vähendamaks kasvuhoonegaaside tekkimist Euroopas, mille pakkus välja järgmine komisjoni president Ursula von der Leyen. ”

 

Eestis tekib hinnanguliselt 9000 tonni e-jäätmeid aastas, millest 4000 tonni kogutakse jäätmejaamade ja kogumispunktide (vt. kuhuviia.ee ) kaudu kokku ning valdav enamus neist ümbertöötlemisel tekkinud materjalidest läheb ringlusesse.

Umbes 55% (5000 tonni aastas) elektroonikajäätmetest liigub Eestis muid teid pidi ja nende materjalide ringlussevõtu kohta tootjad kinnitust anda ei saa.

 

Mida saaks iga inimene teha selle ökoloogilise jalajälje vähendamiseks?

 

„Iga päev jääb Eestis suur hulk vanu kodumasinaid ja teisi elektroonikaseadmeid nõuetekohaselt kokku kogumata – nad ei jõua tootjate ega sertifitseeritud jäätmekäitlejate kätte,” sõnab Margus Vetsa, tootjavastutusorganisatsiooni EES-Ringlus juhatuse liige. „Seega ei lähe nad ka ringlusesse ja mittenõuetekohane käitlus suurendab meie kõigi ühist keskkonnakoormust.” lisas Vetsa.

 

Nädal aega on skulptor Elo Liivi juhendamisel kerkinud Tallinnas, Telliskivi Loomelinnaku keskväljakul Eesti e-jäätmete Majakas. Elo Liivi juhendamisel vormuvad Eesti katkised elektri- ja elektroonikaseadmed e-jäätmete Majakaks, mis sümboliseerib Eestis ühe päeva jooksul tekkivat selliste jäätmete hulka – 25 tonni. e-jäätmete Majakas on 10 meetrit kõrge.

Vt. fotosid Majaka ehitamisest siit:

https://1drv.ms/u/s!AsvDCVevkLqlgZtumg6_e0FvW2sL9w?e=7vPt73

 

„Majakas sümboliseerib Eestis ühe päevaga tekkivaid elektri- ja elektroonikajäätmeid – 125 kuupmeetrit,” ütles skulptor Elo Liiv. „Olgu see Majakas meile kõigile meelde tuletamas, kui tähtis on kasutatud kodumasinate ja muude seadmete taasringlusse võtt, vähendamaks meie survet keskkonnale,” lisas Liiv.

 

Esmaspäeval, 14. oktoobril kell 12.00 näidatakse e-jäätmete päeval Telliskivi Erinevate Tubade Klubis dok-filmi “Welcome to Sodom” – Austria dokumentalistide Florian Weigensameri ja Christian Krönesi apokalüptilist reportaaži Ghana prügimäelt.

Filmi treiler: https://vimeo.com/276260242

 

* * *

Eestis käivitas WEEE Forumi liige EES-Ringlus kuuajalise teabekampaania, kutsudes inimesi kasutama kuhuviia.ee keskkonda, leidmaks endale lähim koht e-jäätmete äraandmiseks.

 

WEEE Forum, Brüsselis asuv (asut. 2002) rahvusvaheline mittetulundusühing, kuhu kuulub 36 mittetulunduslikku tootjavastutusorganisatsiooni. Need tootjavastutusorganisatsioonid asuvad Euroopas, Austraalias ja Põhja-Ameerikas, olles kõige suurem katusorganisatsioon omasuguste seas.

 

EES-Ringlus tegutseb aastast 2005 ja on loodud elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate poolt neil lasuvate tootjavastutuse kohustuste täitmiseks. Liikmeskonda kuulub 138 tootjat.

 

Lisainfo:

Margus Vetsa, tootjavastutusorganisatsiooni EES-Ringlus juhatuse liige

Tel: 5066 100, e-post: info@eesringlus.ee

Elo Liiv, skulptor

Tel: 5698 4477, e-post: elo.liiv@gmail.com

https://weee-forum.org

http://ewastemonitor.info

https://www.eloliiv.ee

https://www.facebook.com/events/411060616270265/

https://telliskivi.cc/

https://eesringlus.ee/

https://kuhuviia.ee