tagasi

Täna tähistatakse rahvusvahelist e-jäätmete päeva

Eestis tähistatakse e-jäätmete päeva noortele suunatud sotsiaalmeedia kampaaniaga „Tulevik algas eile”.

Kampaania eesmärgiks on noori harida, millised on Eesti ja maailma elektroonikajäätmete suurimad probleemid ning kuidas on õige kasutu elektroonikaga ringi käia. Kampaania kutsub noori vanuses 16-26 märkama seisma jäänud e-jäätmeid ning tooma neid jäätmejaama, kus käitlemine toimub reeglipäraselt. Võistlusel saab osaleda sotsiaalmeedias elektroonikajäätmete jäätmejaama viimisest pilte postitades või lihtsalt teavitavat infot selle kohta edasi jagades. Noored saavad registreerida tiimi või osaleda individuaalselt (veebilehel https://ringlus.info/). Kõik osavõtjad osalevad keskkonnasäästlike auhindade loosimises.

 

Hinnanguliselt tekkis 2019. aastal kogu planeedil 53,6 miljonit tonni e-jäätmeid, mis on pidevalt kasvanud. Prognooside kohaselt ulatub see 2030. aastaks 75 miljoni tonnini, mis on 9kg iga inimese kohta maailmas. E-jäätmetes on väärtuslikke materjale, mis soodustab ebaseaduslikku käitlemist. Näiteks 2019. aastal planeedil Maa tekkinud e-jäätmetes sisalduva tooraine väärtus oli umbes 51 miljardit eurot.

 

Vähem kui 18% kogu Maa e-jäätmetest dokumenteeriti eelmisel aastal ametlikult ringlussevõetuna, ülejäänu kas veeti prügimäele, põletati või kaubeldi ebaseaduslikult ja töödeldi ebastandardsel viisil. Selle tulemuseks on väärtuslike ja ohtlike toorainete kaotus tarneahelast, mis omakorda põhjustab tõsiseid tervise-, keskkonna- ja ühiskondlikke probleeme.

 

Eestis kogutakse 10 000 tonni e-jäätmeid aastas, millest 5000 tonni kogutakse jäätmejaamade ja kogumispunktide (vt. kuhuviia.ee) kaudu kokku ning valdav enamus neist ümbertöötlemisel tekkinud materjalidest läheb ringlusesse. Umbes 50% (5000 tonni aastas) elektroonikajäätmetest liigub Eestis muid teid pidi ja nende materjalide ringlussevõtu kohta tootjad kinnitust anda ei saa.

 

Kui me eelmisel aastal kampaania raames püstitasime Telliskivi linnakusse e-majaka, mis sümboliseeris Eesti elektroonikajäätmete teket ühes päevas, siis tänavuseks on vastvalminud segaolmejäätmete uuringule tuginedes võimalik väita, et inimesed viskavad aastas prügikasti umbes 2500 tonni e-jäätmeid, mis võrdub 100 sellise e-majakaga.

 

Seepärast on üks võtmevaldkond laiema avalikkuse ja noorte harimine. E-jäätmed on kõige kiiremini kasvav jäätmeliik maailmas ja kümnendiga kasvab nende hulk 9 kg-ni inimese kohta aastas. Praegused noored saavad mõjutada, millises keskkonnas nemad ja nende lapsed tulevikus elama hakkavad. Meist endist algab kõik – nii tee keskkonnahoidlikuma Eesti kui parema iseendani.

 

* * *

Rahvusvaheline elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete päev – 14. oktoober – e-Waste Day on ellu kutsutud, et edendada elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutamist kogu maailmas.

 

Eestis käivitab WEEE Forumi liige EES-Ringlus koos tootjavastutusorganisatsiooni Ekogaismaga kuuajalise teabekampaania, kutsudes inimesi kasutama kuhuviia.ee keskkonda, leidmaks endale lähim koht e-jäätmete äraandmiseks.

 

WEEE Forum, Brüsselis asuv (asut. 2002) rahvusvaheline mittetulundusühing, kuhu kuulub 36 mittetulunduslikku tootjavastutusorganisatsiooni. Need tootjavastutusorganisatsioonid asuvad Euroopas, Austraalias ja Põhja-Ameerikas, olles kõige suurem katusorganisatsioon omasuguste seas. EES-Ringlus tegutseb aastast 2005 ja on loodud elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate poolt neil lasuvate tootjavastutuse kohustuste täitmiseks. Liikmeskonda kuulub 147 tootjat.

 

Lisainfo:

Margus Vetsa, tootjavastutusorganisatsiooni MTÜ EES-Ringlus juhatuse liige

Tel: 5066 100, e-post: info@eesringlus.ee 

https://ringlus.info/

www.kuhuviia.ee

https://www.facebook.com/kuhuviia/

www.ekogaisma.ee

www.eesringlus.ee

www.weee-forum.org