Mis on lahuskogumise märgis?

Tootele kantav lahuskogumise märgis annab kasutajatele teada, et seda seadet ei või visata olmejäätmete prügikasti, vaid see tuleb viia selleks ette nähtud kogumispunkti.