tagasi

WEEE Forum'i võtmenäitajate aruanne 2012

WEEE Forum (39 Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetega tegeleva tagasivõtusüsteemide koostööühing) avaldas oma iga-aastase võtmenäitajate aruande 2012. aasta kohta . Aruanne sisaldab üleeuroopalisi andmeid ja trende turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete ning tagasi kogutud jäätmete kohta. Samuti informatsiooni eri seadmete osakaalu kohta jäätmemassis ning tagasivõtumäärade kohta.

2010-2012 WEEE Forum’i võtmenäitajate aruanne