Kohaliku omavalitsuse ja EES-Ringluse vaheline leping

Sortimise määrus  sätestab, et olmejäätmete tekkekohas tuleb liigiti koguda muude jäätmete hulgas ka elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed. Elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad peavad rajama kogumispunkti igasse üle 3500 elanikuga kohaliku omavalitsuse (KOV) territooriumile. Jäätmeseadus leiab, et kõige parem viis jäätmete liigiti kogumist korradada on  läbi kohaliku omavalitsuse ja tootjate ühenduste koostöö.

EES-Ringlus on ettevalmistanud LEPINGU, mille raames aitame KOV-l EES-jäätmed kokku koguda ja nõuetele vastavasse käitlusesse saata.

Võtke meiega julgelt ühendus telefonil 6 420 569 või kirjuta info@eesringlus.ee.