Pilootprojekt Tallinnas

11. aprill – 15. mai 2005 viidi Tallinnas läbi EES-Ringlus pilootprojekt

Pilootprojekti eesmärgiks oli testida kodumajapidamistes tekkivate EES jäätmete kogumist, et kogutud informatsiooni põhjal laiendada kogumisvõrgustikku üle Eesti.

Pilootprojekt viidi läbi Tallinna heakorrakuu raames, mille jooksul oli nii Tallinna kui ka naaberomavalitsuste elanikel võimalik tasuta ära anda EES jäätmeid.

Kogumispunktid olid avatud 4 Tallinna linnaosas:

1) Lasnamäe
2) Mustamäe
3) Nõmme
4) Pirita

Kogumispunktid olid avatud kindlatel aegadel, et vältida kogutud EES jäätmete võimalikku lõhkumist ja ümbruskonna risustamist.

Vastu võeti järgmiseid seadmeid:

▪ suured kodumasinad (Nt külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms)
▪ väikesed kodumasinad (Nt tolmuimejad, õmblusmasinad, rösterid, kellad, kaalud, kohvimasinad jms)
▪ kodused infotehnoloogiaseadmed (Nt personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid jms)
▪ tarbeelektroonika seadmed (Nt raadiod, televiisorid, videokaamerad ja -magnetofonid, muusikariistad jms)
▪ luninofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid, kompaktlambid
▪ elektritööriistad (va tööstuslikud)
▪ mänguasjad
▪ seire ja valveseadmed suitsuandurid, kütteregulaatorid jms)

Nendel tallinlastel, kellel endal puudus võimalus toimetada EES jäätmeid vastuvõtupunktidesse, oli võimalik tellida äraveoteenus.

Informatsiooni jagamisel ja äraveoteenuse tellimuste vastuvõtmisel tehti koostööd Tallinna abitelefoniga 1345.

Pilootprojekti jäätmekäitluspartner oli Kuusakoski AS. Kogutud seadmed taaskasutatakse peale keskkonnaohtlike ainete eemaldamist ja ümbertöötlemist uute toodete valmistamisel.