EES jäätmed

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (EES jäätmed)

▪ Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, sealhulgas kõik komponendid, alakoostud ja tarvikud, mis on toote osad selle kasutuselt kõrvaldamise ajal.

Elektri- ja elektroonikaseadmete tootjavastutuse alla kuuluvad seadmed,

▪ mis vajavad töötamiseks elektrivoolu või elektromagnetvälja;

▪ mida kasutatakse voolu ja väljade tootmiseks, suunamiseks ning mõõtmiseks;

▪ mida kasutatakse pingel mitte üle 1000 V vahelduvvooluga ning mitte üle 1500 V alalisvooluga.

Elektri- ja elektroonikaseadmed jaotatakse määruse nr 65 järgi kuueks kategooriaks.

EES jäätmed on jäätmeseaduse mõistes probleemtooted, sest nad sisaldavad tervisele ja keskkonnale ohtlikke aineid ja komponente. Selliste jäätmete lahuskogumine muudest jäätmetest aitab kaasa ohtlike ainete mittejõudmisele keskkonda ja toetab EES jäätmetes sisalduvate materjalide taaskasutamist, mis omakorda aitab kaasa esmase tooraine kokkuhoiule.