PROTO

Riiklik probleemtooteregister (PROTO) on Keskkonnaministeeriumi poolt hallatav andmebaas, kuhu koondatakse ning kus hoitakse ja töödeldakse andmeid Eestis probleemtoodete tootjate või Eestisse probleemtoodete maaletoojate, Eestis turule lastud probleemtoodete ning nendest tekkinud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise ning Eestist väljaveetud probleemtoodetest tekkinud jäätmete taaskasutamise ning kõrvaldamise kohta.

EES-Ringlus on PROTO-sse kantud tootjate ühendus (koodi nr. PRO190003), mis esindab endaga liitunud tootjaid suhetes Probleemtooteregistriga ning korraldab kõikide andmete esitamist registrisse.