Seadmete kategooriad

Elektri- ja elektroonikaseadmed jaotatakse Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009 määruse nr 65 järgi 6 kategooriaks:

1. Soojusvahetusseadmed
2. Ekraanid, kuvarid ja suurema kui 100 cm2 ekraaniga varustatud seadmed
3. Lambid
4. Suured seadmed (mille mis tahes väline mõõde on üle 50 cm)
5. Väikesed seadmed (mille ükski väline mõõde ei ületa 50 cm)
6. Väikesed infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed (mille ükski väline mõõde ei ületa 50 cm)

Organisatsiooni ülesannete hulka kuulub ka patareide ja akude kokkukogumise ja nende taaskasutamise või kõrvaldamise korraldamine.